Friday, 28 May 2010 @ 13:41

NEWSmile -- Ryo -- 26.5.10

☆「NEWSmile」 Konkai no TEEMA wa 『Kore dake wa kakasanai! to iu nikka wo oshiete』

Nishikido Ryou


Nishikido desu.

Kakasenai nikka desu ka.

Boku no baai wa
Shinkokyuu desu ka ne.

Fukaku iki wo sui konde
Onaka no shita no tanden ni tamete...to iu mo wo kekkou tama ni yarun desu kedo.

Ato, YOGA.

Narai ni itteimasu.

Tsudzukete ittara juunansei mo tsukimasu shi rouka wa kokansetsu kara to iimasu kara.

YOGA, tsudzukete ikitai desu.

YOGA demo kokyuu ga daiji nan desu yo.

Fukushikikokyuu ga.

Minasan mo nanika hitotsu, tsudzukerareru mono ga attara iinjanai desu ka

Ijou, Nishikido Ryou deshita.

26/5 ◆Nishikido Ryou no Kan◆

················································

☆「NEWSmile」 The theme this time is 『Please talk about the everyday lesson that you cannot do without!』

Nishikido RyoI'm Nishikido.

Everyday lesson that I cannot do without huh.

For me
It should be deep breathing.

Breathe deeply
And store it in the diaphragm under the stomach...I do that from time to time.

And, yoga.

I'm learning it.

If I continue, I'll be more flexible and also because it was said that aging starts from the hip joints.

Yoga, I want to continue it.

Breathing is important during yoga too.

Abdominal breathing.

Everyone, too, isn't it good if you have something that you can continue doing

That's all, this was Nishikido Ryo.

26/5 ◆Nishikido Ryo's Volume◆AHH~!! Maybe I should start doing yoga too~! But I have no time at all.. -_-" I'll just swim, I guess.. XD

But Ryo is so cool, he's always trying to learn more things!! I LOVE THAT!! I also like to learn new things!! ♥

Let's live healthily, everyone!! ♥

No comments: