Thursday, 2 September 2010 @ 23:09

Ryo's Eito Ranger Jweb 2.9.10

∞(エイト)レンジャー 锦户亮
2.9.10 1425h


Konnichiwa.
Boku wa shuzai shitemasu

Minasan wa nani shiteru?

Mada mada atsui kedo ganbaru.

Ijou
Nishikido Ryou deshita

················································

Hello.
I'm doing magazine shoots

What is everyone doing?

It's still hot but I'll work hard.

That's all
It was Nishikido RyoHaha.. Funny boy.. XD ♥

No comments: