Thursday, 30 August 2012 @ 23:30

Ryo's Eito Ranger Jweb 30.8.12

∞(エイト)レンジャー 锦户亮
30.8.12 1440h


Ohayou gozaimasu.

Shitteru kata mo iru kamoshirenai desu ga,
Eiga wo yaru koto ni narimashita.

「Kenchou Omotenashi Ka」

Minasan kitaishiteite kudasai.
Daibu saki ni naru to wa omoimasu ga.

Boku mo tanoshimi desu.
Boku ga de ta renDORA 「Ganbatte Ikimasshoi」no kantoku desu.
Seichou dekiteiru boku de itain desu ga.

Ganbarimasu!!

················································

Good morning.

There may be people who know about this,
I'll be having a movie.

"Prefecture Tourism Department"*

Please wait for it, everyone.
It was decided not long ago.

I'm anticipating it.
It's the director of my drama, "Ganbatte Ikimasshoi".
I want to keep growing.

I will work hard!!* Rough translation of the title to give you a better understanding

YAY!!!!!!!!!!! MOVIE AGAIN!!!!!!!!!!!!!! XD

So happy that the cute Horikita Maki is gonna be the heroine!! Yay!! XD

Here's more news from TokyoHive.

Ryo, ganbatte! ♥♥

No comments: