Thursday, 19 December 2013 @ 23:00

Nishikido Ryo's Kanjani Sentai Eito Ranger Jweb 19.12.13


∞(エイト)レンジャー 錦戸亮
19.12.13 1411h


Konnichiwa!!
Nishikido desu!!
Dorama mo owari ittan otoshimashita.
Tsua— ya kouhaku, kavakora, dotou no nenmatsunenshi ni tatakai wo idomitai to omoimasu!!

················································

Hello!!
I'm Nishikido!!
Drama also ended for now.
Tour and, Kouhaku, Kava Kora, I will take on the challenge of the surging wave of end-of-year programmes!!Yorozu was a really good drama!! I love it so much!!!!!!!!!! ♥♥

Now, it's Dakishimetai!! OMG!! I wanna watch!!

No comments: